Tư vấn thủ tục giảm vốn điều lệ cho Công ty tại Đà Nẵng – năm 2022

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, khi nhịp độ thị trường bị giảm sút, các Doanh nghiệp rơi vào thời kì suy thoái và họ cần điều chỉnh mô hình kinh doanh cho phù hợp . Chính vì vậy, trình tự, thủ tục giảm vốn điều lệ cho Công ty tại Đà Nẵng đã trở thành vấn đề được rất nhiều Doanh nghiệp quan tâm.

Luật sư giỏi Đà Nẵng sẽ làm rõ các trường hợp giảm vốn điều lệ và trình tự, thủ tục giảm vốn điều lệ cho Công ty tại Đà Nẵng

Tư vấn thủ tục giảm vốn điều lệ cho Công ty tại Đà Nẵng
Tư vấn thủ tục giảm vốn điều lệ cho Công ty tại Đà Nẵng

1. Khi nào cần giảm vốn điều lệ cho Công ty tại Đà Nẵng?

1.1. Giảm vốn điều lệ cho Công ty TNHH Một thành viên

Khoản 3, Điều 87 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về Công ty TNHH Một thành viên thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a) Hoàn trả một phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty;

b) Vốn điều lệ không được chủ sở hữu công ty thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 75 của Luật này.

1.2. Giảm vốn điều lệ cho Công ty TNHH Hai thành viên trở lên

Khoản 3, Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về Công ty TNHH Hai thành viên trở lên thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

b) Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 51 của Luật này;

c) Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 47 của Luật này.

1.3. Giảm vốn điều lệ cho Công ty cổ phần

Khoản 5, Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về Công ty cổ phần thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

b) Công ty mua lại cổ phần đã bán theo quy định tại Điều 132 và Điều 133 của Luật này;

c) Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 113 của Luật này.

2. Thủ tục giảm vốn điều lệ cho Công ty tại Đà Nẵng

2.1. Trình tự thực hiện hồ sơ giảm vốn điều lệ cho Công ty

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và Đầu tư.

Bước 3: Theo dõi hồ sơ và nhận kết quả.

2.2. Hồ sơ thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ cho Công ty tại Đà Nẵng

a) Hồ sơ giảm vốn điều lệ cho Công ty TNHH Một thành viên

Khoản 1, Điều 51 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp, quy định hồ sơ giảm vốn điều lệ cho Công ty TNHH Một thành viên bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH Một thành viên ký (Phụ lục II-1 Thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp tại Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng kí doanh nghiệp);
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc giảm vốn điều lệ;
 • Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ;
 • Giấy ủy quyền nếu người đại diện pháp luật không phải là người trực tiếp nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch – Đầu tư.

b) Hồ sơ giảm vốn điều lệ cho Công ty TNHH Hai thành viên trở lên

Khoản 1, Điều 51 Nghị định số 01/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp, quy định hồ sơ giảm vốn điều lệ cho Công ty TNHH Hai thành viên bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH Hai thành viên trở lên ký (Phụ lục II-1 Thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp tại Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng kí doanh nghiệp);
 • Danh sách thành viên góp vốn của Công ty TNHH Hai thành viên trở lên ( Phụ lục I-6 Danh sách thành viên góp vốn công ty TNHH Hai thành viên trở lên tại Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng kí doanh nghiệp);
 • Biên bản họp HĐTV công ty về việc giảm vốn điều lệ;
 • Quyết định của HĐTV về việc giảm vốn điều lệ;
 • Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ;
 • Giấy ủy quyền nếu người đại diện pháp luật không phải là người trực tiếp nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch – Đầu tư.

c) Hồ sơ giảm vốn điều lệ cho Công ty cổ phần

Khoản 1, Điều 51 Nghị định số 01/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp, quy định hồ sơ giảm vốn điều lệ cho Công ty cổ phần bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH Một thành viên ký (Phụ lục II-1 Thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp tại Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng kí doanh nghiệp);
 • Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Phụ lục I-7 – Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần tại Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng kí doanh nghiệp);
 • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ;
 • Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ;
 • Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ;
 • Giấy ủy quyền nếu người đại diện pháp luật không phải là người trực tiếp nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch – Đầu tư.

3. Thời gian thực hiện hồ sơ giảm vốn điều lệ cho Công ty tại Đà Nẵng

Thời gian thực hiện hồ sơ dự kiến là 03 – 06 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4. Dịch vụ luật sư doanh nghiệp tại Đà Nẵng

 • Đội ngũ chuyên gia tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực doanh nghiệp với mục tiêu luôn đặt lợi ích của Quý khách hàng lên trên hết;
 • Quy trình thực hiện thủ tục nhanh chóng, chuyên nghiệp và hiệu quả;
 • Tư vấn và hỗ trợ Doanh nghiệp ngay sau khi thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ;
 • Chúng tôi có thể làm nhiều hơn những gì mà khách hàng đã chi trả cho Chúng tôi.

Với phạm vi hoạt động lớn và kiến thức chuyên môn sâu rộng, Luật sư giỏi Đà Nẵng là sự lựa chọn tối ưu để hỗ trợ các Doanh nghiệp trong và ngoài nước giải quyết những vấn đề pháp lý Doanh nghiệp. Chúng tôi luôn sẵn sàng trở thành đối tác pháp lý cho các Cá nhân, Tổ chức, Doanh nghiệp trên khắp cả nước.

Trên đây là hướng dẫn của Luật sư Giỏi Đà Nẵng về thủ tục giảm vốn điều lệ cho Công ty tại Đà Nẵng. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin về pháp lý Doanh nghiệp xin vui lòng liên hệ trực tiếp cho Chúng tôi thông qua số điện thoại: 0931992221 hoặc email cho Chúng tôi tại luatsugioidanang@gmail.com.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0931 992 221