Những câu hỏi thường gặp

Vui lòng đọc Câu hỏi thường gặp trước khi gửi tin nhắn.

Lĩnh vực thế mạnh của LSGĐN là gì?

LSGĐN tập trung tư vấn luật kinh doanh và sở hữu trí tuệ, vì vậy, các thế mạnh của chúng tôi là tư vấn doanh nghiệp, tư vấn đầu tư, M&A, bảo hộ thương hiệu, sáng chế, kiểu dáng, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp tại tòa án và trọng tài.

Giờ làm việc của Luật sư giỏi Đà Nẵng?

Luật sư và chuyên viên pháp lý của chúng tôi làm việc từ 8.30 sáng đến 5:30 chiều từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật Việt Nam).