Unilateral divorce in Da Nang

Divorce in Da Nang is an important turning point in life. Our divorce lawyers in Da Nang clearly understand that clients must go through a challenging and emotional process during this period. The divorce procedure in Vietnam is very complex and requires divorce lawyers in Da Nang with professional experience in this field. Our divorce lawyers in Da Nang also understand our role in helping clients to get divorced more easily and accompanying clients through this challenging process.

In this article, luatsugioidanang guide and explain you the fundamental and key legal issues regarding the divorce procedure in Da Nang.

Ly hôn là một bước ngoặc quan trọng trong cuộc đời. Chúng tôi hiểu rõ Khách hàng phải trải qua nhiều thử thách và đầy cảm xúc trong suốt quá trình này. Ở Việt Nam, ly hôn được giải quyết tại Toà án có thẩm quyền. Thủ tục này khá phức tạp và đòi hỏi một cố vấn pháp lý có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực này. Luật sư ly hôn tại Đà Nẵng của chúng tôi cũng hiểu rõ vai trò của mình trong việc hỗ trợ Khách hàng ly hôn một cách dễ dàng hơn và đồng hành cùng Khách hàng vượt qua quá trình đầy thử thách này. 

Trong bài viết này, chúng tôi hướng dẫn và giải thích cho bạn các vấn đề pháp lý quan trọng và cơ bản liên quan đến thủ tục ly hôn tại Đà Nẵng.

 Unilateral divorce in danang
Unilateral divorce in danang

1. The record of divorce in Da Nang – divorce lawyers in Da Nang

The divorce record in Da Nang, including:

  • The divorce petition; Đơn khởi kiện;

  • Marriage registration certificate; Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn;

  • Citizen identification card or passport of spouses; Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;

  • Proof of other party’s residential address; Tài liệu chứng minh địa chỉ cư trú bên kia;

  • Birth certificate of the children; Giấy khai sinh các con;

  • The documents, proofs regarding the common properties such as: certificate of land use right ownership for house and other land-attached assets; car registration certificate; passbook, etc.; Các tài liệu, chứng cứ liên quan đến tài sản chung như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy đăng ký xe ô tô; sổ tiết kiệm, …;

  • The documents, proofs regarding common debts (if any) such as: credit agreements, loan agreements; Các tài liệu, chứng cứ liên quan đến nợ chung (nếu có) như: Hợp đồng tín dụng, giấy vay tiền;

2. The competent court to resolve a unilateral divorce in Da Nang – divorce lawyers in Da Nang

The competent court to resolve a unilateral divorce in Da Nang is the court where the defendant resides or works. The competent court to resolve a unilateral divorce may be the district court or the provincial court.

Toà án có thẩm quyền giải quyết ly hôn đơn phương là Toà án nơi bị đơn cư trú hoặc làm việc. Toà án có thẩm quyền giải quyết có thể là toà án cấp sơ thẩm hoặc phúc thẩm.

According to Article 39 of the Civil Procedure Code:

“Article 39. Court’s jurisdiction by territory

1. The Court’s jurisdiction to resolve civil cases by territory is determined as follows:

a) The Court where the defendant resides or works, if the defendant is an individual, or where the defendant is headquartered, if the defendant is an agency or organization, has the authority to resolve according to first-instance procedures disputes regarding civil, marriage and family, business, trade and labor prescribed in Articles 26, 28, 30 and 32 of this Code.

Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định như sau:

“Điều 39. Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ

1.Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau:

a) Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các Điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này”

3. The process of Unilateral divorce in Da Nang – divorce lawyers in Da Nang

                   

Step 1: The petitioner requesting divorce submits the petition to the competence Court.

The petitioner requesting a divorce must submit a petition to the competent court. The petition includes the following content: spouse’s name and information, name of the court, and lawsuit claim. The petitioner must attach to the application the relevant documents, and evidences proving their lawsuit claim as mentioned above.

Bước 1: Người khởi kiện yêu cầu ly hôn nộp đơn khởi kiện đến Toà án có thẩm quyền.

Đơn khởi kiện bao gồm các nội dung sau: tên và thông tin chi tiết của vợ chồng, tên toà án giải quyết, yêu cầu khởi kiện. Người khởi kiện phải đính kèm theo đơn khởi kiện các tài liệu, chứng cứ có liên quan để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của mình như đã nêu ở mục

Step 2: Pay the court fee advance

The judge will consider the petition and issue the notification of payment court fee advance if seeing the petition satisfies the conditions according with law. After the court receives the court fee advance, the judge will accept the case to resolve the petitioner’s request.

Bước 2: Nộp tiền tạm ứng án phí

Thẩm phán được phân công sẽ xem xét đơn khởi kiện và ban hành thông báo về việc nộp tiền tạm ứng án phí nếu xét thấy đơn khởi kiện đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật.

Sau khi nhận được tiền tạm ứng án phí, thẩm phán sẽ thụ lý vụ án để giải quyết yêu cầu của người khởi kiện.

Step 3: The court hold a mediation session between husband and wife.

Before bringing the lawsuit to court for trial, the judge will hold a mediation session to mend the relationship between husband and wife. If the mediation efforts are not successful, the judge will continue the session in order to help spouses reach an agreement on common property and debt division; children custody. If the couple cannot reached an agreement on all of above issues, the judge will bring the case to court for trial. 

Bước 3: Toà án tổ chức phiên họp hoà giải cho vợ chồng

Trước khi đưa vụ án ra xét xử, thẩm phán sẽ tổ chức phiên họp để hoà giải cho vợ chồng. Nếu những nỗ lực hàn gắn không thành, thẩm phán sẽ tiếp tục phiên họp nhằm mục đích giúp vợ chồng đạt được sự thoả thuận về việc phân chia tài sản và nợ chung, nuôi dưỡng con cái. Nếu vợ chồng không đạt được thoả thuận về các vấn đề trên, thẩm phán sẽ tiến hành đưa vụ án ra xét xử.

Step 4: The court to bring the case to trial 

Bước 4: Toà án đưa vụ án ra xét xử

4. Time to resolve the unilateral divorce in Da Nang

It takes around 7 – 12 months to the court settle the unilateral divorce in Da Nang.

Thời gian giải quyết ly hôn đơn phương tại Đà Nẵng khoảng 7 – 12 tháng tuỳ vào vụ việc.

5. Attorney services specialize in divorce in Da Nang

Besides the complex regulations of Viet Nam law, the differences in the law application policies of each different local government and conflicts between husband and wife on property division and custody children make the divorce in Da Nang more complicated.

Bên cạnh sự phức tạp của quy định pháp luật, sự khác biệt trong chính sách áp dụng pháp luật của mỗi chính quyền địa phương khác nhau và sự mâu thuẫn giữa vợ và chồng trong vấn đề phân chia tài sản và con cái khiến cho những vụ ly hơn trở nên phức tạp hơn.

We believe that our team of divorce lawyers in Da Nang is a trustworthy choice for anyone seeking a divorce lawyers in Da nang. We are honored to accompany and share with you throughout the complicated divorce process that you are about to go through. If you need detailed advice about your case, do not hesitate to contact us right now.

Chúng tôi tin rằng đội ngũ luật sư ly hôn của Chúng tôi là tự lựa chọn đáng tin cậy cho bất cứ ai đang tìm kiếm một luật sư ly hôn tại Việt Nam. Chúng tôi vinh hạnh được đồng hành và chia sẻ với bạn trong suốt quá trình ly hôn phức tạp mà bạn sắp trải qua. Nếu bạn cần tìm hiểu kỹ hơn về trường hợp của bạn, đừng ngần ngại liên hệ ngay cho Chúng tôi.

Facebook: https://www.facebook.com/luatsugioidanang

Website: luatsugioidanang.com

Phone: 0931 992 221

 

Relatea articles/ Các bài viết liên quan:

Divorce between a foreigner and Vietnamese in Viet Nam

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0931 992 221