LUẬT SƯ TƯ VẤN CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN QUẬN THỦ ĐỨC NĂM 2023

Vợ chồng khi ly hôn tại Quận Thủ Đức có quyền tự thỏa thuận với nhau về toàn bộ các vấn đề, trong đó có cả việc phân chia tài sản. Trường hợp vợ chồng không thỏa thuận được mà có yêu cầu thì Tòa án phải xem xét, quyết định việc áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận hay theo luật định, tùy từng trường hợp cụ thể mà Tòa án xử lý. Do đó, cùng tìm hiểu chia tài sản khi ly hôn Quận Thủ Đức năm 2023.

chia tài sản khi ly hôn Quận Thủ Đức

Cần xác định tài sản nào của chung và tài sản nào của riêng trước khi tiến hành chia tài sản khi ly hôn Quận Thủ Đức.

1. Tài sản chung khi ly hôn Quận Thủ Đức

Việc xác định tài sản chung được thực hiên theo quy định tại Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014: 

 • Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; 
 • Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. 
 • Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng. 

2. Tài sản riêng khi ly hôn Quận Thủ Đức

Căn cứ Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014:

 • Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các Điều 38, 39 và 40 của Luật Hôn nhân & Gia đình năm 2014, tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng. 
 • Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. 

Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này. 

3. Nguyên tắc phân chia tài sản khi ly hôn Quận Thủ Đức

Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây: 

 • Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;  

Nhiều trường hợp vợ, chồng có hoàn cảnh chênh lệch nhau về điều kiện trí tuệ, sức khỏe, tinh thần, tài sản và khả năng lao động với người kia thì khi Tòa án phân chia tài sản chung phải xem xét đến các điều kiện này. Trường hợp, bên gặp khó khăn hơn sau khi ly hôn có khả năng được ưu tiên nhận được loại tài sản có khả nằn bảo đảm, ổn định cuộc sống.  

 • Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung.  

Trường hợp có cơ sở về việc vợ hoặc chồng có đóng góp về tài sản riêng, thu nhập, công việc gia đình và lao động nhiều hơn người còn lại sẽ được phân chia tài sản nhiều hơn. Người vợ ở nhà làm việc nội trợ, chăm sóc con cái, gia đình được xem xét là đóng góp công sức tương đương với thu nhập của chồng đi làm.  

 • Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;  

Tòa án cũng xem xét tài sản phân chia cho vợ, chồng phải đảm bảo cho vợ chồng đang sản xuất, kinh doanh và hoạt động nghề nghiệp được việc tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh và hoạt động nghề nghiệp.  

 • Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng. 

Trường hợp có cơ sở về việc người chồng có hành vi bao lực gia đình, không chung thủy hoặc phá tài sản gia đình thì khi giải quyết ly hôn, Tòa án sẽ xem xét các yếu tố lỗi này để bảo vệ quyền lợi của người vợ và con chưa thành niên.  

4. Xác định tài sản riêng, tài sản chung khó hay dễ? 

Tòa án khi xác định chia tài sản khi ly hôn Quận Thủ Đức sẽ áp dụng nguyên tắc không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung. 

Lưu ý: Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được coi là tài sản chung của vợ chồng.

Ví dụ: Trước khi lấy chồng, chị A được bố mẹ cho một căn nhà. Chị A đem căn nhà cho thuê, tiền thuê nhà chị A lấy gửi tiết kiệm. Vì vậy tiền thuê nhà là lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của bạn, trong thời kỳ hôn nhân được coi là tài sản chung của vợ chồng.

5. Dịch vụ hướng dẫn chia tài sản khi ly hôn Quận Thủ Đức năm 2023

 • Hướng dẫn, tư vấn cho Khách hàng;
 • Hỗ trợ và soạn thảo đơn từ và các giấy tờ liên quan đến vụ việc cho Khách hàng;
 • Cam kết bảo mật thông tin của Khách hàng;
 • Bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Khách hàng;
 • Hỗ trợ Khách hàng trong các vấn đề chia tài sản

Trên đây là hướng dẫn của Luật sư Giỏi Đà Nẵng về chia tài sản khi ly hôn Quận Thủ Đức. Ngoài ra, chúng tôi chúng tôi cũng có bài viết hướng dẫn chia tài sản khi ly hôn. Nếu còn thắc mắc về chia tài sản khi ly hôn Quận Thủ Đức hay các thủ tục pháp lý khác, vui lòng liên hệ ngay cho chúng tôi. Facebook: www.facebook.com/luatsugioidanang

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *