Thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Đà Nẵng

Việc kinh doanh của doanh nghiệp có thể bị tạm ngừng vì ý chí của doanh nghiệp hoặc vì yêu cầu của Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động, đã được cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh nhưng có nhu cầu tạm ngừng kinh doanh trong một thời gian thì phải thực hiện các thủ tục tạm ngừng kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Trong bài viết này, Luật sư Giỏi Đà Nẵng sẽ cung cấp cho người đọc một số thông tin về thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Đà Nẵng.

1. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh.

(Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP)

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh:

Hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh bao gồm:

  • Văn bản thông báo tạm ngừng kinh doanh
  • Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp, ngoài văn bản thông báo tạm ngừng kinh doanh các doanh nghiệp cần phải chuẩn bị thêm các loại giấy tờ sau:

– Nghị quyết, quyết định tạm ngừng kinh doanh và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty hợp danh)

– Nghị quyết quyết định tạm ngừng kinh doanh và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần)

– Quyết định tạm ngừng kinh doanh của chủ sở hữu công ty (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên)

Bước 2: Gửi hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh:

  • Địa điểm gửi hồ sơ:

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ: Tầng 5-6 Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

  • Thời hạn gửi hồ sơ:

– Trước khi bắt đầu tạm ngừng kinh doanh tối thiểu 03 ngày làm việc

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy xác nhận về việc ngừng kinh doanh của doanh nghiệp.

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Đà Nẵng

2. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh đối với Hộ kinh doanh

Khác với các loại hình doanh nghiệp kể trên, hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên mới phải làm thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh (Điều 91 Nghị định 01/2021/NĐ-CP)

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh

Hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh của Hộ kinh doanh về cơ bản đơn giản hơn hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần và Công ty hợp danh. Hồ sơ bao gồm:

  • Văn bản thông báo tạm ngừng kinh doanh
  • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký tạm ngừng kinh doanh (nếu các thành viên gia đình đăng ký hộ kinh doanh)

Bước 2: Gửi hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh :

  • Địa điểm gửi hồ sơ: Hồ sơ được nộp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký hộ kinh doanh. Cụ thể là Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
  • Thời hạn gửi hồ sơ: Trước khi bắt đầu tạm ngừng kinh doanh tối thiểu 03 ngày làm việc.

3. Nghĩa vụ của doanh nghiệp khi tạm ngừng kinh doanh

Doanh nghiệp sau khi được xác nhận tạm ngừng kinh doanh vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ sau:

  • Nộp đủ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ;
  • Tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện các hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động nếu không có thỏa thuận khác.
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *