Thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng

Hiện nay, Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập kinh tế, việc “mở cửa” đón nhận nguồn vốn đầu tư nước ngoài từ các nhà đầu tư đến từ các quốc gia khác được chú trọng khuyến khích. Nhà đầu tư nước ngoài có thể tiến hành “rót vốn” vào thị trường Việt Nam qua các hình thức đầu tư sau: Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; thực hiện dự án đầu tư; Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC; Các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ.

Trong bài viết này, Luật sư Giỏi Đà Nẵng – một đơn vị uy tín hàng đầu trong việc hỗ trợ thành lập doanh nghiệp sẽ hướng dẫn khái quát các thủ tục cơ bản khi đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế.

1. Điều kiện thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

i. Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường;

Căn cứ luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Chính phủ công bố Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm:

 • Ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường;
 • Ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện.

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:

 • Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;
 • Hình thức đầu tư;
 • Phạm vi hoạt động đầu tư;
 • Năng lực của nhà đầu tư; đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;
 • Điều kiện khác theo quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

ii. Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng

2. Trình tự thủ tục thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Việc thực hiện các thủ tục thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải tuân thủ theo trình tự sau:

2.1 Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Những nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế bắt buộc phải có dự án đầu tư trước. Do đó, theo Điều 37 Luật đầu tư 2020 thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án có vốn đầu tư nước ngoài phải được thực hiện đầu tiên.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư;

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

 • Bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nhà đầu tư nộp 01 bồ hồ sơ tại cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền theo các trường hợp dưới đây

i. Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

ii. Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

 • Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;
 • Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;
 • Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Bước 3: Nhận kết quả hồ sơ

Sau khi nộp hồ sơ hợp lệ, nhà đầu tư sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sau khoảng 15 ngày làm việc

Trên đây là thủ tục đăng ký đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp dự án không cần xin chấp thuận chủ trương đầu tư.

Xem thêm về thủ tục đăng ký đầu tư tại đây

2.2 Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Bước 1: Chọn loại hình doanh nghiệp, tên doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh

i. Nhà đầu tư có thể chọn các loại hình doanh nghiệp như sau:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn
 • Công ty cổ phần
 • Công ty hợp danh
 • Doanh nghiệp tư nhân

ii. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi thành lập tại Việt Nam bắt buộc phải có tên Tiếng Việt, ngoài ra, doanh nghiệp có thể lựa chọn thêm tên Tiếng Anh và tên viết tắt

iii. Những ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam. Đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục xin các giấy phép con.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thành phần hồ sơ gồm có

i. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

ii. Điều lệ Công ty

iii. Danh sách thành viên đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty hợp danh hoặc danh sách cổ đông sáng lập đối với Công ty cổ phần

iv. Bản sao các giấy tờ sau đây:

 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;
 • Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức. Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

v. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Bước 3: Nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ được nộp tại Bộ phận một cửa Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng

Bước 4: Nhận kết quả

Trong khoảng từ 03-06 ngày làm việc sau khi nộp hồ sơ hợp lệ, nhà đầu tư sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Xem thêm về thủ tục đăng ký kinh doanh tại đây

2.3 Hoàn tất các thủ tục về thuế

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ở trên, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiến hành các thủ tục sau:

 • Khắc con dấu cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 • Mở tài khoản ngân hàng dành cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 • Phát hành chữ ký số
 • Thực hiện thủ tục khai, nộp thuế và các lệ phí trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký thuế

3. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng của Luật sư giỏi Đà Nẵng

 • Hỗ trợ trọn gói dịch vụ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm: đăng ký doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khắc con dấu, mở tài khoản ngân hàng dành cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khai báo lệ phí môn bài.
 • Dịch vụ được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu về thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Dịch vụ tận tâm, chu đáo với tiêu chí quyền lợi của Khách hàng là trên hết;
 • Thủ tục được thực hiện nhanh chóng, đáp ứng được nhu cầu của Khách hàng;
 • Hỗ trợ và tư vấn sau khi thành lập doanh nghiệp, định hướng lâu dài cho doanh nghiệp;
 • Tiết kiệm tối đa chi phí cho Khách hàng khi thực hiện thủ tục.

Trên đây là hướng dẫn của Luật sư Giỏi Đà Nẵng về thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng. Nếu có nhu cầu thành lập doanh nghiệp hay các thủ tục pháp lý khác, vui lòng liên hệ ngay cho Chúng tôi.

Facebook: https://www.facebook.com/luatsugioidanang

Hotline: 0931 992 221

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0931 992 221