Tư vấn thủ tục tăng vốn điều lệ cho Công ty tại Đà Nẵng – năm 2022

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần. Trình tự, thủ tục tăng vốn điều lệ cho Công ty tại Đà Nẵng hiện đang là vấn đề được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm. Theo số liệu của Tổng cục thống kê, hiện có 43.526 doanh nghiệp đang hoạt động đăng kí tăng vốn trong năm 2021 (tăng 10,3% so với năm 2020), số vốn đăng ký tăng thêm đạt 2.524.857 tỷ đồng.

Luật sư giỏi Đà Nẵng sẽ làm rõ các trường hợp tăng vốn điều lệ và trình tự, thủ tục tăng vốn điều lệ cho Công ty tại Đà Nẵng.

Tư vấn thủ tục tăng vốn điều lệ cho Công ty tại Đà Nẵng
Tư vấn thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty

1. Khi nào cần tăng vốn điều lệ cho Công ty tại Đà Nẵng?

1.1. Tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Một Thành Viên

Khoản 1, Điều 87 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định Công ty TNHH MTV thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a) Chủ sở hữu công ty góp thêm vốn;

b) Huy động thêm vốn góp của người khác.

Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.

b.1 ) Trường hợp tổ chức quản lý theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì công ty phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ;

b.2) Trường hợp chuyển đổi thành công ty cổ phần thì công ty thực hiện theo quy định tại Điều 202 của Luật doanh nghiệp 2020.

1.2. Tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Hai thành viên trở lên

Khoản 1, Điều 68 Luật doanh nghiệp 2020 quy định Công ty TNHH Hai thành viên trở lên thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a) Tăng vốn góp của thành viên;

b) Tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới.

1.3. Tăng vốn điều lệ cho Công ty Cổ phần

Điều 123 Luật doanh nghiệp 2020 quy định Công ty Cổ phần thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau:

a) Chào bán cổ phần riêng lẻ

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 124 Luật doanh nghiệp 2020, chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ tại công ty.

b) Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

c) Chào bán cổ phần ra công chúng.

2. Thủ tục tăng vốn điều lệ cho Công ty tại Đà Nẵng

2.1. Trình tự thực hiện hồ sơ tăng vốn điều lệ cho Công ty

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và Đầu tư.

Bước 3: Theo dõi hồ sơ và nhận kết quả.

2.2. Hồ sơ tăng vốn điều lệ cho Công ty

a) Hồ sơ tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Một Thành Viên

Khoản 1 Điều 51 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp, quy định hồ sơ tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Một thành viên bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH Một thành viên ký (Phụ lục II-1 Thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp tại Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng kí doanh nghiệp);
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc tăng vốn điều lệ;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư;
 • Giấy ủy quyền nếu người đại diện pháp luật không phải là người trực tiếp nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch – Đầu tư.

b) Hồ sơ tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Khoản 1 Điều 51 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp, quy định hồ sơ tăng vốn điều tệ của Công ty TNHH Hai thành viên trở lên bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH Hai thành viên trở lên ký (Phụ lục II-1 Thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp tại Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng kí doanh nghiệp);
 • Danh sách thành viên góp vốn của Công ty TNHH Hai thành viên trở lên ( Phụ lục I-6 Danh sách thành viên góp vốn công ty TNHH Hai thành viên trở lên tại Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng kí doanh nghiệp);
 • Biên bản họp HĐTV công ty về việc tăng vốn điều lệ;
 • Quyết định của HĐTV về việc tăng vốn điều lệ;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư;
 • Giấy ủy quyền nếu người đại diện theo pháp luật không phải là người trực tiếp nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch – Đầu tư.

c) Hồ sơ tăng vốn điều lệ cho Công ty Cổ phần

Khoản 1 Điều 51 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp, quy định hồ sơ tăng vốn điều tệ cho Công ty TNHH Hai thành viên trở lên bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH Một thành viên ký (Phụ lục II-1 Thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp tại Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng kí doanh nghiệp);
 • Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Phụ lục I-7 – Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần tại Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng kí doanh nghiệp);
 • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ;
 • Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư;
 • Giấy ủy quyền nếu người đại diện pháp luật không phải là người trực tiếp nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch – Đầu tư.

3. Thời gian thực hiện hồ sơ tăng vốn điều lệ cho Công ty tại Đà Nẵng

Thời gian thực hiện hồ sơ dự kiến là 03 – 06 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4. Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp tại Đà Nẵng

 • Đội ngũ chuyên gia tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực doanh nghiệp với mục tiêu luôn đặt lợi ích của Quý khách hàng lên trên hết;
 • Quy trình thực hiện thủ tục nhanh chóng, chuyên nghiệp và hiệu quả;
 • Tư vấn và hỗ trợ Doanh nghiệp ngay sau khi thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ;
 • Chúng tôi có thể làm nhiều hơn những gì mà khách hàng đã chi trả cho Chúng tôi.

Với phạm vi hoạt động lớn, kiến thức chuyên môn sâu rộng, Luật sư giỏi Đà Nẵng sẽ là sự lựa chọn tối ưu để hỗ trợ các Doanh nghiệp trong và ngoài nước giải quyết những vấn đề pháp lý Doanh nghiệp. Chúng tôi luôn sẵn sàng trở thành đối tác pháp lý cho các Cá nhân, Tổ chức, Doanh nghiệp trên khắp cả nước.

Trên đây là hướng dẫn của Luật sư Giỏi Đà Nẵng về thủ tục giảm tăng điều lệ cho Công ty tại Đà Nẵng. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin về pháp lý Doanh nghiệp xin vui lòng liên hệ trực tiếp cho Chúng tôi thông qua số điện thoại: 0931992221 hoặc email cho Chúng tôi tại luatsugioidanang@gmail.com.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *