Thành lập doanh nghiệp Đà Nẵng

Sự phát triển của kinh tế thị trường đã thúc đẩy sự phát triển của các hoạt động đầu tư kinh doanh. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập doanh nghiệp ngày càng chú trọng hơn đến các quy định pháp luật có liên quan. Việc đảm bảo thực hiện các thủ tục pháp lý một cách chính xác và kịp thời giúp việc kinh doanh của các công ty trở nên thuận lợi hơn, đồng thời giảm bớt những rủi ro cho doanh nghiệp.

Luật sư Giỏi Đà Nẵng là đơn vị uy tín hàng đầu trong vấn đề tư vấn, hỗ trợ dịch vụ thành lập công ty ở Đà Nẵng. Sau đây là bài viết hướng dẫn thủ tục thành lập doanh nghiệp của Luật sư doanh nghiệp Đà Nẵng của Chúng tôi:

Thành lập doanh nghiệp Đà Nẵng

1. Những việc cần chuẩn bị khi thành lập doanh nghiệp

1.2 Chọn loại hình doanh nghiệp

Theo Luật doanh nghiệp 2020, Quý khách hàng có thể chọn thành lập cái loại hình doanh nghiệp sau:

Công ty trách nhiệm hữu hạn

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
 • Trong đó: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do 2-50 thành viên góp vốn thành lập
 • Chủ sở hữu hoặc các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Công ty cổ phần: Công ty cổ phần phải được thành lập với số cổ đông tối thiểu là 03 người. Các cổ đông này có thể là các cá nhân, tổ chức và không giới hạn số lượng tối đa.

Công ty hợp danh: Công ty hợp danh do từ 02 cá nhân trở lên là chủ sở hữu công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung. Các thành viên này gọi là thành viên hợp danh. Ngoài ra, công ty hợp danh còn có thành viên góp vốn.

Doanh nghiệp tư nhân: Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ. Cá nhân này chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân và không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh hay thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

1.2. Chọn ngành nghề kinh doanh

Các cá nhân, tổ chức có quyền tự do lựa chọn các ngành nghề kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp mà mình thành lập, miễn các ngành nghề này không thuộc các ngành nghề bị cấm kinh doanh theo Điều 6 Luật Đầu tư 2020.

 • Kinh doanh các chất ma túy
 • Kinh doanh một số loại hóa chất, khoáng vật theo quy định của pháp luật
 • Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật này;
 • Kinh doanh mại dâm;
 • Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;
 • Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;
 • Kinh doanh pháo nổ;
 • Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Quý khách hàng có thể đăng ký hoạt động nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau. Tuy nhiên, cần phải kê khai ngành nghề kinh doanh chính và các ngành nghề kinh doanh phụ theo hình thức và tên gọi đúng quy định.

1.3. Chọn tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp phải có hai thành phần, bao gồm: Loại hình doanh nghiệp và tên riêng

Tên riêng được đặt theo ý muốn của chủ sở hữu hoặc các thành viên/cổ đông sáng lập của công ty, miễn không vi phạm những điều cấm trong việc đặt tên theo pháp luật như sau:

 • Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký.
 • Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.
 • Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

1.4. Chuẩn bị điều lệ doanh nghiệp

Điều lệ của doanh nghiệp phải được soạn trước khi thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp và dựa trên các quy định pháp luật về doanh nghiệp.

2. Trình tự thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp

2.1 Chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Việc chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ và chính xác khi thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bởi nếu thành phần hồ sơ không đầy đủ và chính xác thì cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ yêu cầu sửa đổi bổ sung. Luật sư giỏi Đà Nẵng hỗ trợ soạn một bộ hồ sơ hoàn chỉnh trong vòng 1-2 ngày làm việc.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp bao gồm Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, điều lệ công ty và các giấy tờ khác tùy theo từng loại hình doanh nghiệp như sau:

a. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn

i. Danh sách thành viên.

ii. Bản sao các giấy tờ sau đây:

 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;
 • Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

iii. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

b. Đối với công ty cổ phần

i. Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.Bản sao các giấy tờ sau đây:

ii. Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;

 • Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.
 • Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

iii. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

c. Đối với công ty hợp danh:

i. Danh sách thành viên.

ii. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên.

iii. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

d. Đối với doanh nghiệp tư nhân:

Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

2.2 Nộp hồ sơ

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp phải được nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính là Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng qua các phương thức:

 • Nộp trực tiếp tại cơ quan
 • Nộp qua dịch vụ bưu chính
 • Nộp qua mạng thông tin điện tử

Thời gian giải quyết hồ sơ:

Nếu hồ sơ hợp lệ thì sau từ 3-6 ngày làm việc, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Những điều cần lưu ý khác khi thành lập doanh nghiệp

 • Đối với những ngành, nghề kinh doanh thuộc danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện do Luật đầu tư 2020 quy định thì phải tiến hành thủ tục xin các Giấy phép con khác có liên quan.
 • Nếu doanh nghiệp được thành lập theo dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp quy định tại Luật đầu tư 2020 thì phải tiến hành thủ tập xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thực hiện thủ tục thành lập công ty.
 • Thủ tục đăng ký công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải được thực hiện cùng lúc với thủ tục thành lập doanh nghiệp.

4. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng của Luật sư giỏi Đà Nẵng

 • Hỗ trợ trọn gói dịch vụ thành lập doanh nghiệp bao gồm: đăng ký doanh nghiệp, khắc con dấu, mở tài khoản ngân hàng dành cho doanh nghiệp, khai báo lệ phí môn bài.
 • Dịch vụ được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu về thành lập doanh nghiệp;
 • Dịch vụ tận tâm, chu đáo với tiêu chí quyền lợi của Khách hàng là trên hết;
 • Thủ tục được thực hiện nhanh chóng, đáp ứng được nhu cầu của Khách hàng;
 • Hỗ trợ và tư vấn sau khi thành lập công ty, định hướng lâu dài cho công ty;
 • Tiết kiệm tối đa chi phí cho Khách hàng khi thực hiện thủ tục.

Trên đây là hướng dẫn của Luật sư Giỏi Đà Nẵng về thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng. Nếu có nhu cầu thành lập doanh nghiệp hay các thủ tục pháp lý khác, vui lòng liên hệ ngay cho Chúng tôi.

Facebook: https://www.facebook.com/luatsugioidanang

Hotline: 0931 992 221

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0931 992 221